CDaoDatabase::DeleteRelation

void DeleteRelation (lpctstr lpszName );
throw (CDaoException, CMemoryException);

Parametreleri

lpszName

Silinecek ilişkisinin adı.

Açıklamalar

Veritabanı nesnesinin Relations koleksiyonundan varolan bir ilişki silmek için bu üye işlevini çağırın. Daha sonra bu ilişki artık var.

İlgili bilgiler için "Delete yöntemini" dao Yardım konusuna bakın.

CDaoDatabase ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDaoDatabase::CreateRelation, CDaoTableDef::Create, CDaoQueryDef::Create

Index