CDaoDatabase::DeleteQueryDef

void DeleteQueryDef (lpctstr lpszName );
throw (CDaoException, CMemoryException);

Parametreleri

lpszName

Kaydedilmiş sorguyu silmek için adı.

Açıklamalar

Belirtilen querydef silmek için bu üye işlevini çağırır — sorgu kaydedilmiş — CDaoDatabase nesnenin QueryDefs Collection. Daha sonra bu sorgu artık veritabanında tanımlanan.

Querydef nesneleri oluşturma hakkında daha fazla bilgi için bkz: sınıfın CDaoQueryDef. Bu veritabanı nesnesi için bir işaretçi geçen CDaoQueryDef nesnesi oluşturmak belirli bir CDaoDatabase nesnesi ile ilişkilendirilmiş bir querydef nesnesi olur.

Querydefs hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı dao QueryDef Visual c++ Programcı Kılavuzu.İlgili bilgiler için "Delete yöntemini" dao Yardım konusuna bakın.

CDaoDatabase ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDaoQueryDef::Create, CDaoDatabase::CreateRelation, CDaoTableDef::Create

Index