CDaoDatabase::CanUpdate

Bool CanUpdate ();
throw (CDaoException, CMemoryException);

Dönüş değeri

Sıfır CDaoDatabase nesne güncelleştirme veriyorsa; Aksi takdirde 0, CDaoDatabase nesnesi açıldığında size gerçek bReadOnly geçtiğini ya da veritabanı salt okunur olduğunu gösterir. Açık üye işlevi bkz.

Açıklamalar

CDaoDatabase nesne güncelleştirmeleri izin verip vermediğini belirlemek için bu üye işlevini çağırın. Veritabanı güncelleştirilebilme hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı dao kayıt kümesi: kayıt işlemleri Visual c++ programlama Kılavuzu ve konu "Updatable özelliği" dao Yardımı'nda bkz:.

CDaoDatabase ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index