CDaoDatabase::CanTransact

Bool CanTransact ();
throw (CDaoException, CMemoryException);

Dönüş değeri

Veritabanı hareketleri destekliyorsa, sıfır olmayan; Aksi halde 0.

Açıklamalar

Veritabanı hareketleri izin verip vermediğini belirlemek için bu üye işlevini çağırın. Hareketleri veritabanı çalışma alanında yönetilir. Hareketler hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı dao çalışma: yönetme hareketlerini Visual c++ Programcı Kılavuzu.

CDaoDatabase ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDaoWorkspace::BeginTrans, CDaoWorkspace::CommitTrans, CDaoWorkspace::Rollback

Index