CCtrlView sınıf üyeleri

İnşaat

CCtrlView Bir CCtrlView nesnesi oluşturur.

Veri üyeleri

m_strClass Görüntüleme sınıfı Windows sınıfı adını içerir.
m_dwDefaultStyle Görüntüleme sınıfı için varsayılan stili içerir.

CCtrlView ge&nel bakış |nbsp; Temel sınıf üyesi | Hiyerarşi çizelgesi

Index