CCtrlView

CCtrlView sınıfı ve onun türevleri, CEditView, CListView, CTreeViewve CRichEditView, yeni ortak denetimleri Windows 95 ve Windows NT tarafından 3.51 ve sonraki sürümlerde desteklenen belge görünümü mimarisine uyum. Belge görünümü mimarisi ile ilgili daha fazla bilgi için bkz: Belge/View mimari konular Visual c++ programlama Kılavuzu.

# include lt;afxwin.h>

Sı&nıf üyeleri |nbsp; Temel sınıf | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CTreeView, CListView, CRichEditView

Index