CCtrlView::m_strClass

CString m_strClass;

Açıklamalar

Görüntüleme sınıfı Windows sınıfı adını içerir.

CCtrlView ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CCtrlView::m_dwDefaultStyle

Index