CCtrlView::m_dwDefaultStyle

Dword m_dwDefaultStyle;

Açıklamalar

Görüntüleme sınıfı için varsayılan stili içerir. Bu tarz bir pencere oluşturulduğunda uygulanır.

CCtrlView ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CCtrlView::m_strClass

Index