CCtrlView::CCtrlView

CCtrlView (lpctstr lpszClass, dword dwStyle );

Parametreleri

lpszClass

Windows sınıf adını görüntüleme sınıfı.

dwStyle

Stil görünümü sınıfı.

Açıklamalar

Bir CCtrlView nesnesi oluşturur. Çerçevesinde yeni bir çerçeve penceresi oluşturulduğunda veya bir pencereyi Böl yapıcısını çağırır. Sonra belgeyi iliştirilen görünümü başlatılamıyor CView::OnInitialUpdate geçersiz kılar. Windows nesneyi oluşturmak için CWnd::Create veya CWnd::CreateEx çağrısı.

CCtrlView ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CWnd::PreCreateWindow

Index