CCriticalSection sınıf üyeleri

İnşaat

CCriticalSection Bir CCriticalSection nesnesi oluşturur.

Yöntemleri

Kilidini açma CCriticalSection nesne bültenleri.
Kilit CCriticalSection nesnesine erişin.

CCriticalSection genel bakış |nbsp; Temel sınıf üyesi | Hiyerarşi çizelgesi

Index