CCriticalSection::Unlock

virtual bool Unlock);

Dönüş değeri

Eğer iplik ve serbest CCriticalSection nesnenin sahibi olduğu sıfır başarılı oldu; Aksi halde 0.

Açıklamalar

CCriticalSection nesne kullanmak için başka bir iş parçacığı tarafından serbest bırakır. CCriticalSection tek başına kullanılıyorsa, Unlock hemen kritik bölümü tarafından denetlenen kaynak kullanımı tamamlandıktan sonra çağrılmalıdır. Bir CSingleLock nesnesi o sırada kullanılıyorsa, CCriticalSection::Unlock kilit nesnenin kilidini üye işlevi tarafından çağrılacak.

CCriticalSection genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index