CCriticalSection::Lock

Bool Lock);

bool Lock (dword dwTimeout );

Dönüş değeri

İşlev başarılı olursa sıfırdan farklı; Aksi halde 0.

Parametreleri

dwTimeout

Kilit Bu parametre değerini yok sayar.

Açıklamalar

Kritik Bölüm nesneye erişmek için bu üye işlevini çağırın. Kilit olduğu kadar kritik bölüm nesnesi sinyal döndürmez bir engelleme çağrısı (kullanılabilir).

Zamanlanmış beklediği gerekliyse, yerine bir CCriticalSection nesnesi bir CMutex nesnesi kullanabilirsiniz.

CCriticalSection genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CSingleLock::Lock

Index