CCriticalSection::CCriticalSection

CCriticalSection ( );

Açıklamalar

Bir CCriticalSection nesnesi oluşturur. Erişmek veya bir CCriticalSection nesnesi serbest bırakmak için bir CSingleLockoluşturmak nesne ve Lock ve Unlock üye arama işlevleri. CCriticalSection nesne tek başına kullanılıyorsa, bu sürümü kilidini üye işlevi çağrısı.

CCriticalSection genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index