CControlBar sınıf üyeleri

Veri üyeleri

m_bAutoDelete Windows kontrol çubuğu yok sıfır olmayan, CControlBar nesne silinir.

Öznitelikler

GetBarStyle Denetim çubuğunda stil ayarlarını alır.
SetBarStyle Denetim çubuğunda stil ayarlarını değiştirir.
GetBorders Denetim çubuğunun sınır değerleri alır.
SetBorders Denetim çubuğunda kenarlık değerlerini ayarlar.
VirtualintGetCount Sigara sayısını verir-hwnd öğelerini denetim çubuğu.
GetDockingFrame Çerçeve için bir kontrol çubuğu yerleştirilmiş bir işaretçi döndürür.
IsFloating Söz konusu denetim çubuğunun kayan bir kontrol çubuğu ise sıfırdan farklı bir değer döndürür.
CalcFixedLayout Denetim çubuğunun CSize nesnesi olarak döndürür.
CalcDynamicLayout Bir dinamik kontrol çubuğu CSize nesnesi olarak döndürür.

Overridables

OnUpdateCmdUI Komut UI işleyicileri çağıran.

İşlemleri

EnableDocking Sabitlenmiş ya da kayan bir kontrol çubuğu sağlar.

CControlBar genel bakış |nbsp; Temel sınıf üyesi | Hiyerarşi çizelgesi

Index