CControlBar::SetBarStyle

void SetBarStyle ( dword dwStyle );

Parametreleri

dwStyle

Kontrol çubuğu için istediğiniz stilleri. Bir ya da birkaçını:

Açıklamalar

Kontrol çubuğu için istediğiniz cbrs_ stilleri ayarlamak için bu işlevini çağırın. ws_ (pencere stili) ayarlarını etkilemez.

CControlBar genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CControlBar::GetBarStyle

Index