CControlBar::OnUpdateCmdUI

virtual void OnUpdateCmdUI (CFrameWnd * pTarget, bool bDisableIfNoHndler ) = 0;

Parametreleri

pTarget

Uygulamanın ana çerçeve penceresi işaret. Bu işaretçi Yönlendirme güncelleştirme iletileri için kullanılır.

bDisableIfNoHndler

Hiçbir güncelleştirme işleyicisi olan bir denetim otomatik olarak devre dışı bırakılmış olarak görüntülenip görüntülenmeyeceğini gösteren bayrak.

Açıklamalar

Araç çubuğu veya durum çubuğu durumunu güncelleştirmek için çerçeve tarafından bu üye fonksiyonu denir.

Bir tek düğme veya bölmesini güncelleştirmek için uygun bir güncelleştirme işleyicisi ayarlamak için iletiyi göster ON_UPDATE_COMMAND_UI makro kullanın. ON_UPDATE_COMMAND_UI , bu makro kullanma hakkında daha fazla bilgi için bkz:.

Uygulama boşken OnUpdateCmdUI çerçeve tarafından denir. Güncelleştirilecek çerçeve penceresi alt pencere, en azından dolaylı olarak bir görünen çerçeve penceresi olmalıdır. OnUpdateCmdUI ise bir Gelişmiş geçersiz.

CControlBar genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;O&N_UPDATE_COMMAND_UI, Teknik Not 31: kontrol çubukları

Index