CControlBar::m_bAutoDelete

Açıklamalar

m_bAutoDelete tipi boolortak bir değişkendir. Windows kontrol çubuğu nesne yok sıfır olduğunda, CControlBar nesne silinir.

Bir denetim çubuğu nesnesini bir çerçeve-window nesnesinde genellikle gömülüdür. Çerçeve penceresi yok olduğunda katıştırılmış kontrol çubuğu nesnesi yok çünkü böyle bir durumda, m_bAutoDelete 0'dır.

Bu değişken için sıfırdan farklı bir değer bir CControlBar nesnesi üzerindeki tahsis ve silme çağrısı planlıyor musunuz ayarlayın.

CControlBar genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CWnd::DestroyWindow

Index