CControlBar::IsFloating

Bool IsFloating () const;

Dönüş değeri

Eğer denetim çubuğunun kayan sıfır olmayan; Aksi halde 0.

Açıklamalar

Denetim çubuğunun kayan ya da takılı olup olmadığını belirlemek için bu üye işlev çağrısı.

Yüzer bir denetim çubuğunun durumunu değiştirmek için yerleşik, CFrameWnd::FloatControlBar arama.

CControlBar genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CFrameWnd::FloatControlBar

Index