CControlBar::GetDockingFrame

(CFrameWnd * GetDockingFrame) const;

Dönüş değeri

Eğer başarılı bir çerçeve penceresi için bir işaretçi; Aksi takdirde null.

Açıklamalar

Geçerli çerçeve penceresi için denetim çubuğu yerleştirilmiş işaretçisi almak için bu üye işlev çağrısı.

Dockable kontrol çubukları hakkında daha fazla bilgi için bkz: CControlBar::EnableDocking ve CFrameWnd::DockControlBar.

CControlBar genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CControlBar::EnableDocking, CFrameWnd::DockControlBar

Index