CControlBar::GetCount

int VirtualintGetCount ( ) const;

Dönüş değeri

Sigara sayısı-hwnd öğeleri CControlBar nesne. Bu işlev bir CDialogBar nesnesi için 0 değerini döndürür.

Açıklamalar

Sigara sayısını verir-hwnd öğeleri CControlBar nesne. Madde türü türetilen nesneye bağlıdır: CStatusBar nesneleri ve düğmeleri ve ayırıcılar CToolBar nesneler için bölmeleri.

CControlBar genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CToolBar::SetButtons, CStatusBar::SetIndicators, CStatusBar, CToolBar, CDialogBar

Index