CControlBar::GetBarStyle

dword GetBarStyle ( );

Dönüş değeri

Denetim çubuğunda geçerli cbrs_ (denetim çubuğu stilleri) ayarlar. CControlBar::SetBarStyle , kullanılabilecek stiller tam listesi için bkz.

Açıklamalar

Hangi cbrs_ (denetim çubuğu stilleri) şu anda kontrol çubuğu ayarlar belirlemek için bu işlevini çağırın. ws_ (pencere stili) stiller işlemez.

CControlBar genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CControlBar::SetBarStyle

Index