CControlBar::EnableDocking

void EnableDocking ( dword dwStyle );

Parametreleri

dwStyle

Denetim çubuğunun rıhtım destekleyip ve hangi denetim çubuğunun yuvalanabilir, onun üst pencere kenarlarında destekleniyorsa belirtir. Bir ya da birkaçını:

Açıklamalar

Sabitlenebilir için denetim çubuğunu etkinleştirmek için bu işlevini çağırın. Belirtilen iki hedef çerçeve penceresi yerleştirme için etkin taraf biriyle eşleşmesi gerekir ya da bu çerçeve penceresi için denetim çubuğunun sabitlenebilir olamaz.

CControlBar genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CFrameWnd::EnableDocking, CFrameWnd::DockControlBar, CFrameWnd::FloatControlBar, CControlBar::SetBarStyle

Index