CConnectionPoint sınıf üyeleri

İşlemleri

ConnectionsGetConnections Tüm bağlantı noktalarını bağlantı haritada alır.

Overridables

GetContainer Bağlantı harita sahibi denetimi kapsayıcısını alır.
GetIID Bir bağlantı noktası arabirim kimliği alır.
GetMaxConnections Bir denetim tarafından desteklenen bağlantı noktalarının sayısını alır.
OnAdvise Olarak adlandırılan çerçeve tarafından kurulması ya da bağlantı kesiliyor.

CConnectionPoint genel bakış |nbsp; Temel sınıf üyesi | Hiyerarşi çizelgesi

Index