CConnectionPoint::OnAdvise

sanal void OnAdvise ( bool bAdvise );

Parametreleri

bAdvise

Bir bağlantı kurulduğunda ise true, Aksi takdirde yanlış.

Açıklamalar

Bağlantı zaman çerçevesi tarafından kurulan kırık ya da de. Varsayılan uygulama bir şey yok.

Lavabo bağlanmak veya bağlantı noktasından çıkarın bildirim isterseniz bu işlevi geçersiz kılma.

CConnectionPoint genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index