CConnectionPoint::GetMaxConnections

sanal int GetMaxConnections ( );

Dönüş değeri

Eğer sınır kontrolü, ya da -1 tarafından desteklenen bağlantı sayısı.

Açıklamalar

Tarafından bağlantı noktası tarafından desteklenen bağlantı sayısını almak için çerçeve olarak adlandırılır. Varsayılan uygulama sınır belirten -1 döndürür.

Kontrol için bağlanabilir lavabolar sınırlamak isterseniz bu işlevi geçersiz kılma.

CConnectionPoint genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CConnectionPoint::GetConnections

Index