CConnectionPoint::GetContainer

sanal LPCONNECTIONPOINTCONTAINER GetContainer ( ) = 0;

Dönüş değeri

Eğer başarılı bir işaretçi kabına; Aksi takdirde null.

Açıklamalar

Bağlantı noktası IConnectionPointContainer almak için çerçeve tarafından çağrılan. Bu işlev genellikle BEGIN_CONNECTION_PART macro uygulanır.

CConnectionPoint genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;BEGI&N_CONNECTION_PART

Index