CConnectionPoint::GetConnections

const CPtrArray * ConnectionsGetConnections ( );

Dönüş değeri

Etkin bağlantıları (lavabo) dizisi için bir işaretçi. Bu dizideki her işaretçi güvenle cast işlecini kullanarak lavabo arayüzü için bir işaretçi dönüştürülebilir.

Açıklamalar

Bir bağlantı noktası için tüm etkin bağlantılar almak için bu işlev çağrısı.

CConnectionPoint genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CConnectionPoint::GetMaxConnections

Index