CCommonDialog

CCommonDialog Windows ortak iletişim kutularının işlevleri kapsülleyen sınıfları için taban sınıftır:

# include lt;afxdlgs.h>

Sınıf üyesi |nbsp; Temel sınıf | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CFileDialog, CFontDialog, CColorDialog, CPageSetupDialog, CPrintDialog, CFindReplaceDialog, COleDialog

Index