CCommonDialog::CCommonDialog

CCommonDialog (CWnd * pParentWnd );

Parametreleri

pParentWnd

İletişim nesnesinin ait olduğu üst veya sahibi pencere (türü nesne CWnd) işaret eder. nullise onu iletişim nesnenin üst pencere ana uygulama penceresine ayarlanır.

Açıklamalar

Bir CCommonDialog nesnesi oluşturur. Ayrıntılı bilgi için CDialog::CDialog bakın.

CCommonDialog genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDialog::CDialog

Index