CCommandLineInfo sınıf üyeleri

İnşaat

CommandLineInfo Bir varsayılan CCommandLineInfo nesnesi oluşturur.

İşlemleri

ParseParam Bağımsız parametreleri ayrıştırmak için bu geri geçersiz kılma.

Veri üyeleri

m_bShowSplash Bir ekranı gösterilen Eğer gösterir.
m_bRunEmbedded Komut satırı /Embedding seçenek bulunamadı gösterir.
m_bRunAutomated Komut satırı /Automation seçenek bulunamadı gösterir.
m_nShellCommand İşlenecek shell komutu gösterir.
m_strFileName Açılmış veya yazdırılan için dosya adını gösterir; shell komutu yeni veya dde ise boş.
m_strPrinterName Yazıcı gösteren shell komutu Yazdır; Eğer adı Aksi takdirde boş.
m_strDriverName Sürücüyü gösteren shell komutu Yazdır; Eğer adı Aksi takdirde boş.
m_strPortName Bağlantı noktasını gösteren shell komutu Yazdır; Eğer adı Aksi takdirde boş.

CCommandLineInfo genel bakış |nbsp; Temel sınıf üyesi | Hiyerarşi çizelgesi

Index