CCommandLineInfo::m_strPrinterName

Açıklamalar

Komut satırında ikinci bayrak parametre değeri depolar. Bu parametre genellikle yazıcının yazdırma için kabuk komutun adıdır. Yalnızca komut satırında /pt bayrağı bulunursa, bu veri üyesi ParseParam varsayılan uygulanması ayarlar.

CCommandLineInfo genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CCommandLineInfo::m_strFile&Name, CCommandLineInfo::m_strDriverName, CCommandLineInfo::m_strPortName, CWinApp::ProcessShellCommand

Index