CCommandLineInfo::m_strPortName

Açıklamalar

Komut satırında dördüncü bayrağı olmayan parametre değeri depolar. Bu parametre genellikle yazıcı bağlantı noktasını yazdırma için kabuk komut adıdır. Yalnızca komut satırında /pt bayrağı bulunursa, bu veri üyesi ParseParam varsayılan uygulanması ayarlar.

CCommandLineInfo genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CCommandLineInfo::m_strFile&Name, CCommandLineInfo::m_strPrinterName, CCommandLineInfo::m_strDriverName, CWinApp::ProcessShellCommand

Index