CCommandLineInfo::m_strFileName

Açıklamalar

Komut satırında ilk bayrağı olmayan parametre değeri depolar. Bu parametre genellikle açılacak dosyanın adı.

CCommandLineInfo genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CCommandLineInfo::m_strPrinter&Name, CCommandLineInfo::m_strDriverName, CCommandLineInfo::m_strPortName, CWinApp::ProcessShellCommand

Index