CCommandLineInfo::m_nShellCommand

Açıklamalar

Bu örnek uygulama için kabuk komutu gösterir.

CCommandLineInfo sınıf içinde tanımlanan aşağıdaki enum türü, bu veri üyesi türüdür.

enum {}
 nbsp; File&New,
   FileOpen,
   FilePrint,
   FilePrintTo,
   FileDDE,
   FileNothing = -1
}

Bu değerler hakkında kısa bir açıklama için bkz: Aşağıdaki liste.

Örnek

Bool CMyWinApp::InitInstance()
{
...
/ / Standart kabuk komutları, dde, Dosya Aç komut satırı ayrıştırılamıyor
 nbsp; CCommandLineInfo cmdInfo;
   ParseCommandLine(cmdInfo);
/ / Yeni bir MDI child penceresi başlatma sırasında ekran yok!!!
   cmdInfo.m_nShellCommand = CCommandLineInfo::File&Nothing;
/ / Gönderme komutları komut satırında belirtilen
   if (!.ProcessShellCommand(cmdInfo))
      return false;
...
}

CCommandLineInfo genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CCommandLineInfo::m_strFile&Name, CCommandLineInfo::m_strPrinterName, CCommandLineInfo::m_strDriverName, CCommandLineInfo::m_strPortName, CWinApp::ProcessShellCommand

Index