CCommandLineInfo::m_bShowSplash

Açıklamalar

Giriş ekranında görüntülenmesi gerektiğini gösterir. Eğer gerçek, bu sıçrama için ekran bu uygulamayı başlatma sırasında görüntülenmelidir. M_nShellCommand CCommandLineInfo::FileNew için ise ParseParam varsayılan uygulanması bu veri üyesi true olarak ayarlar.

CCommandLineInfo genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CCommandLineInfo::m_bRunAutomated, CCommandLineInfo::m_bRunEmbedded, CCommandLineInfo::m_nShellCommand, CCommandLineInfo::ParseParam, CWinApp::ProcessShellCommand

Index