CCommandLineInfo::m_bRunEmbedded

Açıklamalar

Komut satırında /Embedding bayrağı bulunamadığını gösterir. Doğrubu katıştırılmış ole öğeyi düzenlemek için başlayacak demektir eğer.

CCommandLineInfo genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CCommandLineInfo::m_bShowSplash, CWinApp::ProcessShellCommand

Index