CCommandLineInfo::m_bRunAutomated

Açıklamalar

Komut satırında /Automation bayrağı bulunamadığını gösterir. Doğrubu ole Otomasyon sunucusu başlayacak demektir eğer.

CCommandLineInfo genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CCommandLineInfo::ParseParam, CWinApp::ProcessShellCommand

Index