CCommandLineInfo::CCommandLineInfo

CCommandLineInfo);

Açıklamalar

Bu Oluşturucu, varsayılan değerler için bir CCommandLineInfo nesnesi oluşturur. Varsayılan giriş ekranını (m_bShowSplash = doğru) göstermek için (m_nShellCommand = NewFile) Dosya menüsündeki Yeni komutunu yürütmek için ise.

Uygulama çerçevesi veri üyeleri bu nesne doldurmak için ParseParam çağırır.

CCommandLineInfo genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CCommandLineInfo::ParseParam

Index