CComboBoxEx sınıf üyeleri

Kurucular

CComboBoxEx Bir CComboBoxEx nesnesi oluşturur.

Başlatma

Oluşturma Açılan kutu oluşturur ve bu CComboBoxEx nesnesine ekler.

Operatörler

DeleteItem ComboBoxEx denetimden bir öğeyi kaldırır.
GetItem ComboBoxEx öğe öğe bilgilerini alır.
InsertItem ComboBoxEx denetiminde yeni bir öğe ekler.
SetItem ComboBoxEx denetiminde bir öğenin özniteliklerini ayarlar.

Öznitelikler

HasEditChanged Kullanıcı değişmişse ComboBoxEx içeriğini yazarak düzenleme denetimi belirler.
GetExtendedStyle ComboBoxEx denetimi için kullanılan genişletilmiş stillerini alır.
SetExtendedStyle ComboBoxEx denetim içindeki Stiller genişletilmiş ayarlar.
GetEditCtrl ComboBoxEx Denetim Düzenle denetim bölümüne ele alır.
GetComboBoxCtrl Çocuk açılan kutu denetimi için bir işaretçi alır.
GetImageList ComboBoxEx denetime atanan resim listesi için bir işaretçi alır.
SetImageList Bir resim listesi ComboBoxEx denetimi için ayarlar.

CComboBoxEx ge&nel bakış |nbsp; Temel sınıf üyesi | Hiyerarşi çizelgesi

Index