CComboBoxEx::SetItem

bool setItem (const COMBOBOXEXITEM * pCBItem );

Dönüş değeri

Sıfır işlem başarılı olmuşsa; Aksi halde 0.

Parametreleri

pCBItem

İşaretçi bir madde bilgilerini alacak COMBOBOXEXITEM yapısı.

Açıklamalar

Bu üye işlevi ileti işlevselliğini uygulayan Platform sdk içinde açıklandığı gibi CBEM_SETITEM,.

CComboBoxEx ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CComboBoxEx::GetItem, CComboBoxEx::InsertItem

Index