CComboBoxEx::SetImageList

CImageList * SetImageList (CImageList * pImageList );

Dönüş değeri

Daha önce CComboBoxEx denetimi tarafından kullanılan görüntüleri içeren bir CImageList nesnesi için bir işaretçi. Hiçbir resim listesi önceden ayarlanmış ise, null.

Parametreleri

pImageList

CComboBoxEx denetimi kullanmak için görüntüleri içeren bir CImageList nesnesi işaretçisi.

Açıklamalar

Bu üye işlevi ileti işlevselliğini uygulayan Platform sdk içinde açıklandığı gibi CBEM_SETIMAGELIST,.

Varsayılan düzen denetimin yüksekliğini değiştirirseniz, Win32 işlevi çağrısı SetWindowPos SetImageListarayın veya düzgün görüntülenmez, denetimi yeniden boyutlandırmak için.

Dönüş değeri işaret CImageList nesnenin geçici bir nesne olduğunu ve bir sonraki boşta işlem süresi sırasında tahrip.

CComboBoxEx ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CComboBoxEx::GetImageList

Index