CComboBoxEx::InsertItem

int InsertItem (const COMBOBOXEXITEM * pCBItem );

Dönüş değeri

En başarılı olursa yeni madde eklenmiş dizin; Aksi takdirde-1.

Parametreleri

pCBItem

İşaretçi bir madde bilgilerini alacak COMBOBOXEXITEM yapısı. Bu yapı maddesi geri bayrak değerlerini içerir.

Açıklamalar

InsertItem, görüşme sırasında bir WM_NOTIFY mesaj ile CBEN_INSERTITEM tebliğ-ecek var olmak tümce için ana pencere.

CComboBoxEx ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CComboBoxEx::GetItem, CComboBoxEx::SetItem

Index