CComboBoxEx::GetItem

bool GetItem (COMBOBOXEXITEM * pCBItem );

Dönüş değeri

Sıfır işlem başarılı olmuşsa; Aksi halde 0.

Parametreleri

pCBItem

İşaretçi bir madde bilgilerini alacak COMBOBOXEXITEM yapısı.

Açıklamalar

Bu üye işlevi ileti işlevselliğini uygulayan Platform sdk içinde açıklandığı gibi CBEM_GETITEM,.

CComboBoxEx ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CComboBoxEx::SetItem, CComboBoxEx::InsertItem

Index