CComboBoxEx::GetImageList

(CImageList * GetImageList) const;

Dönüş değeri

Bir CImageList nesnesi için bir işaretçi. Başarısız olursa, bu üye işlevi null döndürür.

Açıklamalar

Bu üye işlev işaretçisi CComboBoxEx denetimi tarafından kullanılan görüntü listesini almak için çağrı.

Dönüş değeri işaret CImageList nesnenin geçici bir nesne olduğunu ve bir sonraki boşta işlem süresi sırasında tahrip.

CComboBoxEx ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CComboBoxEx::SetImageList, COMBOBOXEXITEM

Index