CComboBoxEx::GetExtendedStyle

Dword GetExtendedStyle () const;

Dönüş değeri

Açılan kutu denetimi için kullanılan genişletilmiş stilleri içeren dword değeri.

Açıklamalar

CComboBoxEx co&ntrol.nbsp için kullanılan genişletilmiş stilleri almak için bu üye işlev çağrısı; Bkz: ComboBoxEx denetim Stiller genişletilmiş bu stilleri hakkında daha fazla bilgi için Platform sdk.

CComboBoxEx ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CComboBoxEx::SetExtendedStyle

Index