CComboBoxEx::GetComboBoxCtrl

CComboBox * GetComboBoxCtrl);

Dönüş değeri

Bir CComboBox nesne işaretçisi.

Açıklamalar

Açılan kutu denetimi içindeki bir CComboBoxEx nesnesi için bir işaretçi bu üye işlevini çağırın. CComboBoxEx denetim CComboBox Kapsüller, ana penceresi oluşur.

Dönüş değeri işaret CComboBox nesnenin geçici bir nesne olduğunu ve bir sonraki boşta işlem süresi sırasında tahrip.

CComboBoxEx ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CComboBoxEx::GetEditCtrl

Index