CComboBoxEx::DeleteItem

int DeleteItem (int iIndex );

Dönüş değeri

Denetim içinde kalan öğe sayısı. İIndex geçersizse, cb_err işlevi.

Parametreleri

iIndex

Sıfır tabanlı dizin maddenin kaldırılması.

Açıklamalar

Bu üye işlevi ileti işlevselliğini uygulayan Platform sdkiçinde açıklandığı gibi CBEM_DELETEITEM,. DeleteItem, görüşme sırasında bir WM_NOTIFY CBEN_DELETEITEM bildirim iletisi ana penceresine gönderilir.

CComboBoxEx ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index