CComboBox::ShowDropDown

void ShowDropDown ( bool bShowIt = gerçek );

Parametreleri

bShowIt

Aşağı açılan liste kutusunda gösterilebilir veya gizlenebilir olup olmadığını belirtir. true değeri liste kutusunda gösterilir. false değeri liste kutusunu gizler.

Açıklamalar

Gösterir veya gizler cbs_dropdown veya CBS_DROPDOWNLIST stili açılan kutunun liste kutusu. Varsayılan olarak,-ecek göstermek bu stili açılan kutunun liste kutusu.

Bu üye işlev CBS_SIMPLE stiliyle oluşturulan Birleşik giriş kutusunun üzerinde etkisi yoktur.

CComboBox ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp; cb_showdropdown

Index