CComboBox::SetLocale

LCID SetLocale ( LCID nNewLocale );

Dönüş değeri

Bu açılan kutu önceki yerel ayar tanıtıcısını (LCID) değeri.

Parametreleri

nNewLocale

Birleşik giriş kutusu için yeni yerel ayar tanıtıcısı (LCID) değeri.

Açıklamalar

Bu açılan kutu için yerel ayar tanıtıcısını ayarlar. SetLocale olarak değil, varsayılan yerel sistemden elde edilir. Bu sistem varsayılan yerel ayarlarını kontrol paneli kullanılarak değiştirilebilir Regional (ya da Uluslararası) uygulama.

CComboBox ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CComboBox::GetLocale

Index