CComboBox::SetItemDataPtr

int SetItemDataPtr (int nIndex, void * pData );

Dönüş değeri

Bir hata oluşursa, cb_err.

Parametreleri

nIndex

Sıfır tabanlı dizin madde içerir.

pData

Madde ile ilişkilendirmek için işaretçiyi içerir.

Açıklamalar

Belirtilen öğe belirtilen işaretçi (void *) için açılan kutudaki ilişkili 32-bit değerini ayarlar. Düz-se bile gibi öğeler eklendiğinde veya kaldırıldığında öğenin göreli konumu açılan kutunun içinde değişebilir bu işaretçi açılan kutunun yaşam için geçerli kalır. Dolayısıyla, öğenin dizin kutusu içinde değiştirebilirsiniz, ancak işaretçiyi güvenilir olarak kalır.

CComboBox ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CComboBox::GetItemData, CComboBox::GetItemDataPtr, CComboBox::SetItemData, CB_SETITEMDATA, CComboBox::AddString, CComboBox::InsertString

Index